Της αγάπης

Στίχοι: Της αγάπης

Στίχοι:
Μουσική:
Ερμηνευτές:

Ἴδια τῆς ἀγάπης, ἴδια
βάσανα καὶ οἱ καημοί,

οἱ ντροπὲς καὶ τὰ παιχνίδια,
πότε ναὶ καὶ πότε μή.

Χίλια τῆς ἀγάπης, χίλια
λόγια, ψίθυροι, φιλιά,
καὶ θαλασσινὰ κοχύλια
κι ἀνθισμένη μυγδαλιά.

Κι ὅταν φεύγει, Θέ μου, πόσο
μᾶς ἀλλάζει ὁ πόνος της:

νὰ πεθαίνεις κι ἄλλο τόσο
νὰ μὴν εἶσαι ὁ μόνος της.

Ἴδια τῆς ἀγάπης, ἴδια
τὰ λευκὰ καὶ τὰ λινά,

καὶ τὰ μακρινὰ ταξίδια,
κι οἱ λυγμοὶ στὰ σκοτεινά.

Μύρια τῆς ἀγάπης, μύρια
πέλαγα καὶ οἱ στεριές,

οἱ χαράδρες, τὰ γεφύρια,
οἱ μεγάλες ξαστεριές.

Κι ὅταν φεύγει, Θέ μου, πόσο
μᾶς ἀλλάζει ὁ πόνος της:
νὰ πεθαίνεις κι ἄλλο τόσο
νὰ μὴν εἶσαι ὁ μόνος της.

Ὅλες τῆς ἀγάπης, ὅλες
οἱ γιορτὲς καὶ οἱ χοροί,
οἱ καθημερνὲς κι οἱ σχόλες,
τὸ ἀληθῶς καὶ τὸ μπορεῖ.

Μία τῆς ἀγάπης, μία

τῆς αὐλῆς ἡ λεμονιά,
τοῦ κορμιοῦ σου τρικυμία
καὶ τοῦ κόσμου λησμονιά.

Αν παρατηρήσετε κάποιο λάθος στους στίχους, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε επιλέγοντας το λανθασμένο κείμενο και έπειτα πατήστε Ctrl+Enter.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: