Ποιος άνεμος

Στίχοι: Ποιος άνεμος

Στίχοι:
Μουσική:
Ερμηνευτές:

Φεύγουν, φεύγουν τ ̓ ἄσωτα πανιὰ
κι ὅλο φυσάει,
φεύγουν καὶ τοῦ κόσμου ἡ ἀπονιὰ
μᾶς κυβερνάει.

Ποιὸς ἄνεμος,
ποιὸς ἄνεμος,
ποιὸς ἄνεμος φυσᾶ
στῆς ζωῆς τὰ μισά.

Ποιὸς ἄνεμος –
ποιὸς ἄνεμος –

Νὰ ταξιδέψω πίσω ἀπ ̓ τὸν καιρὸ

Ποιὸ πέλαγος –
ποιὸ πέλαγος –

νὰ φέρω λίγο ἀθάνατο νερό.

Φεύγουν, φεύγουν τ ̓ ἄσωτα πανιὰ
κι ὅλο φυσάει,
φεύγουν καὶ τοῦ κόσμου ἡ ἀπονιὰ
μᾶς κυβερνάει.

Ποιὸς ἄνεμος,
ποιὸς ἄνεμος,
ποιὸς ἄνεμος φυσᾶ
στῆς ζωῆς τὰ μισά.

Φεύγουν, φεύγουν τ ̓ ἄσωτα πανιὰ
κι ὅλο φυσάει.

Ποιὸς ἄνεμος –
ποιὸς ἄνεμος –

Γιὰ νὰ με πάρει ὁ ἀέρας μακριὰ

Ποιὸ πέλαγος –
ποιὸ πέλαγος –

σὲ μέρη ποὺ θὰ βρῶ παρηγοριά.

Ποιὸς ἄνεμος,
ποιὸς ἄνεμος,
ποιὸς ἄνεμος φυσᾶ
στῆς ζωῆς τὰ μισά.

Ποιὸς ἄνεμος,
ποιὸς ἄνεμος,
ποιὸς ἄνεμος φυσᾶ
στῆς ζωῆς τὰ μισά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...