ταινία φαντασία

Ο γυριμός - Ρένα Μόρφη

Ο γυριμός - Ρένα Μόρφη

Στίχοι: &
Μουσική:


Στις φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς
Με τους καινούργιους σου τους φίλους που αγαπάς
Όπως γελάτε ζαλισμένοι από το χορό
Δε σου ζητώ παρά μονάχα ένα λεπτό

...

Ο γυριμός στίχοι (συνέχεια) »