Λευκό φανελάκι - Ρίτα Αντωνοπούλου

Στίχοι:
Μουσική:


Άμα τη εμφανίσει,
είμαστε όλοι ίσοι
κάτω από τον ίδιο ουρανό.
Μέσα στην καρδιά μας,
...

Λευκό φανελάκι στίχοι (συνέχεια) »