Ένα γύρο το φεγγάρι - Γιάννης Χαρούλης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: