Δύο λέξεις - Sanjuro & Άγγελος Δεβλέτογλου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: