Δευτέρα - Rous

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Μία σου λέξη στο μυαλό
σαν πυρετός χτυπάει αδέσποτη σαν σφαίρα.
Σαν σκοτεινός φωταγωγός
με δυο παράθυρα.

...

Δευτέρα στίχοι (συνέχεια) »