Το δέντρο - Active Member

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Τη νύχτα αυτή την λέμε εμείς φωτιά,
εσύ την είπες δέντρο
Οι μέρες που λαχτάρησες θα 'ρθουν,
εσύ την είπες δέντρο

...

Το δέντρο στίχοι (συνέχεια) »