Δάκρυ που πονά - Ζωή Παπαδοπούλου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: