Της Άρνης το νερό - Σταύρος Σιόλας

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Της Άρνης το νερό
Της Άρνης το νερό
Της αρνησιάς...
Της αρνησιάς τη βρύση

...

Της Άρνης το νερό στίχοι (συνέχεια) »