Απ' την αρχή του κόσμου - ΛΑΡΓΚΟ

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: