Περικοπές ενός απόκρυφου Ευαγγελίου - Χρήστος Θηβαίος

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι
κι όμως όλοι μας μες στη ζωή
κρύβουμε αυτό τ' ανεκτίμητο κάτι
που είναι το αλάτι της για μια στιγμή

...

Περικοπές ενός απόκρυφου Ευαγγελίου στίχοι (συνέχεια) »