Ανοιχτοί λογαριασμοί - Γιώτα Νέγκα

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Ούτε βήμα τώρα δεν θα κάνω πίσω
Τόσα χρόνια το χαρτί μου να μην βγαίνει
Να κρατιέμαι από μισόλογα να ζήσω
Τόσα χρόνια ο αέρας με πηγαίνει

...

Ανοιχτοί λογαριασμοί στίχοι (συνέχεια) »