Ανατολικά - Ευτυχία Μητρίτσα

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Το πρόσωπό σου σαν Φαγιούμ
και σαν παλιά εικόνα
Μοίρα σε λένε στο Χαρτούμ
Φωτιά στην Βαβυλώνα

...

Ανατολικά στίχοι (συνέχεια) »