Ακατοίκητο νησί - Νίκος Ζούδιαρης & Μαρία Κρασοπούλου

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική: