Άγιοι - Γιάννης Χαρούλης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική:


Σαν να μην γεννήθηκαν ποτέ,
σαν να 'ταν ένα ψέμα
άνθρωποι που δώσαν τη χαρά,
που 'φτασε και σε μένα.

...

Άγιοι στίχοι (συνέχεια) »