Οι άγγελοι μαθαίνουν να πετάνε - Στάθης Αρτινός

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: