Αγάπη - Μαρία Κρασοπούλου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: