Δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου - Πυξ Λαξ

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: