360 χλμ παπακωσταντινου στιχοι

360 χλμ - Μάρθα Φριντζήλα

360 χλμ - Μάρθα Φριντζήλα

Στίχοι:
Μουσική:


Τα δάχτυλά μου σαν κισσός τύλιξαν το τιμόνι·
η πέτρα του δαχτυλιδιού χάθηκε στο σκοτάδι.
Τα εκκλησάκια στις στροφές κουνάν λευκό μαντήλι
κι από τα μάτια τους κυλά το ταγκισμένο λάδι.

...

360 χλμ στίχοι (συνέχεια) »