Το όνομά μου είναι δρόμος - Σωκράτης Μάλαμας

Στίχοι:
Μουσική:


Τ' όνομά μου είναι δρόμος. Είναι λέξεις ιδρωμένες.
Που τις είπα σε αγίους και τρομάξανε.
Τ' όνομά μου είναι νύχτα. Είναι νύχτα που δεν ήρθες.
Είναι φώτα που ποτέ τους δεν ανάψανε.

...

Το όνομά μου είναι δρόμος στίχοι (συνέχεια) »