ομορφη πολη ψοφιοι κοριοι στιχοι

Όμορφη πόλη - Ψόφιοι Κοριοί

Όμορφη πόλη - Ψόφιοι Κοριοί

Στίχοι:
Μουσική:


Μ' ένα τραγούδι αδειανό από λόγια
Μ' ένα φεγγάρι αδειανό από φως
Σε μια πόλη με ανθρώπους πιο ξένους
και ένα κρύο που τρυπάει το μυαλό

...

Όμορφη πόλη στίχοι (συνέχεια) »