Θάλασσες - Στέλιος Ρόκκος

Στίχοι:
Μουσική:


Θάλασσες...
Θάλασσες προβλήματα μάς λιώνουν, θάλασσες...
Θάλασσες τα βρώμικα του κόσμου, θάλασσες...

Θάλασσες...
...

Θάλασσες στίχοι (συνέχεια) »