η αληθεια του καθενα αλεξιου στιχοι

Η αλήθεια του καθένα - Χάρις Αλεξίου

Η αλήθεια του καθένα - Χάρις Αλεξίου

Στίχοι:
Μουσική:


Η αλήθεια του καθένα μετερίζι και σταθμός
γιατί αυτό έχει θελήσει ή γιατί δε θα τολμήσει
δεν μπορεί να κάνει αλλιώς

Η αλήθεια του καθένα είναι η μόνη διαδρομή
...

Η αλήθεια του καθένα στίχοι (συνέχεια) »