ανθρώπων έργα

Ανθρώπων έργα - Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Ανθρώπων έργα - Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Στίχοι:
Μουσική:


Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό.
Λες και πέφτουμε σε τοίχους μ' εκατό.
Έτσι ανάποδα λυγάω το βράδυ αυτό
του νου τη βέργα.

...

Ανθρώπων έργα στίχοι (συνέχεια) »