Συνθέτης Κατερίνα Κυρμιζή

Στη νύχτα ανήκεις - Κατερίνα Κυρμιζή

Στη νύχτα ανήκεις - Κατερίνα Κυρμιζή

Στίχοι:
Μουσική:


Έμπορος:
Δεν πρέπει να χαθεί η γεύση του κινδύνου
ο δρόμος είναι σύντομος το λένε στις ειδήσεις
«γκρεμός απόκρημνος στην άκρη της ερήμου»
...

Στη νύχτα ανήκεις στίχοι (συνέχεια) »