Εμείς - Κόκκινα Χαλιά

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: &