Κανείς δεν έρχεται - Χρήστος Θηβαίος

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: &


Κοιτάζεις ώρες την οθόνη
της τηλεόρασης το χιόνι
που έχει γεμίσει όλο το σπίτι και το χωλ.
Κουβέρτες, ρούχα και σεντόνια
...

Κανείς δεν έρχεται στίχοι (συνέχεια) »