Να να να να - Γιαν Βαν & Παύλος Παυλίδης

Στίχοι:
Μουσική:


Κοιτάω μπροστά το δρόμο να να να να
Κοιτάζω πίσω τι έχω αφήσει
Κάποιος με σπρώχνει προσπερνά να να να
Τι έχω να κάνω μου θυμίζει
...

Να να να να στίχοι (συνέχεια) »