Μια καινούργια αρχή - 48 Ώρες

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: