Το πλοίο που δεν έρχεται - Σαββέρια Μαργιολά

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: