Κράτα με πλάι σου - Φίλοι για πάντα

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: