Ένα παρελθόν σαν περισπωμένη - Φωτεινή Βελεσιώτου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: