Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα - Δημήτρης Ζερβουδάκης

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική: