Στιγμές - Πράσσειν Άλογα

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: