Συνθέτης Νίκος Βελιώτης

Όπως ξυπνούν οι εραστές - Γιάννης Αγγελάκας

Όπως ξυπνούν οι εραστές - Γιάννης Αγγελάκας

Ερμηνευτές:
Στίχοι: &
Μουσική: &


Ο κόσμος μου θυμίζει - Γιάννης Αγγελάκας & Νίκος Βελιώτης

Ο κόσμος μου θυμίζει - Γιάννης Αγγελάκας & Νίκος Βελιώτης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: &