Απουσία - Νέα Τάξη Πραγμάτων (ΝΤΠ)

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: