Σε βαθύ πηγάδι - Μάρθα Φριντζήλα

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: