Θάλασσα πικροθάλασσα - Χαΐνηδες

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: