Ανεβάσαμε - Λίνα Νικολακοπούλου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: