Το άρωμα - Μελίνα Ασλανίδου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: