Απόψε η νύχτα - Μίλτος Πασχαλίδης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: