Το δικό μου ταξίδι - Αντίπερα Όχθη

Ερμηνευτές:
Στίχοι: &
Μουσική: & &