Πάνε δυο μέρες - Φωτεινή Βελεσιώτου

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: