Τα φορτηγά καράβια - Μίλτος Πασχαλίδης

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική: &