Άγγελοι - Στέλιος Ρόκκος

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: