Σκέτος εγώ - Γεωργία Νταγάκη

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: