Για σένα - Γιάννης Κουρσιούμης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: