Συνθέτης Γιάννης Αγγελάκας

Όπως ξυπνούν οι εραστές - Γιάννης Αγγελάκας

Όπως ξυπνούν οι εραστές - Γιάννης Αγγελάκας

Ερμηνευτές:
Στίχοι: &
Μουσική: &


Μονάχα από τη λύπη σου - Γιάννης Αγγελάκας & Οι 100°C

Μονάχα από τη λύπη σου - Γιάννης Αγγελάκας & Οι 100°C

Ερμηνευτές:,
Στίχοι:
Μουσική:


Ο κόσμος μου θυμίζει - Γιάννης Αγγελάκας & Νίκος Βελιώτης

Ο κόσμος μου θυμίζει - Γιάννης Αγγελάκας & Νίκος Βελιώτης

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: &