Η φυλακή - Γιώτα Νέγκα

Ερμηνευτές:
Στίχοι:
Μουσική: